Currently browsing

Page 3

वारसा देऊन जावे . .

अक्षरगणवृत्त : मंजुघोषा गण : गालगागा गालगागा गालगागा   वारसा देऊन जावे . . रीत आहे हे नव्यांसाठी जुन्याचे गीत आहे ! …

मी एक झाड . .

मी जसजसा रानापाशी जातो , तसतसं सारं रानच भिनत जातं माझ्यात ! शरीरमाती आतल्या आत कुठेतरी कालवली जाते . . रोमांकुरत आभाळमिठीत …

रान देऊळ देऊळ . .

रान देऊळ देऊळ जित्या खांबांवरी उभे डोंगराच्या मंदिलात हिर्व्या तुर्‍यावाणी शोभे . .   ढेकळाच्या मुठींमधे बुक्का गुलाल मावेना नाचे वारकरी वारा …

कैद मी तुझ्या मनात आहे . .

वृत्त : मयूरसारिणी गण : गालगालगा लगालगागा . (किंवा , ‘ भृंगावर्त ‘ मोडणी गालगाल गालगाल गा s गा ) ( छंदोरचना पान क्र. १४७ आणि १८० अनुक्रमे )   कैद मी …

वाकण्यापेक्षा मला. .

व्रुत्त :मध्यरजनी लगावली  : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा+ . ( + म्हणजे हमखास गुरू )   वाकण्यापेक्षा मला , मी मोडणे मंजुर …

पुशीत आसवे जशी . .

वृत्त : कलिंदनंदिनी गण : लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा   पुशीत आसवे जशी हसायची खरी मजा नसूनही जगात ह्या , असायची खरी …

मन मला जागेपणी

वृत्त : प्रमाणिका गण  : गालगागा गालगा गालगागा गालगा   मन मला जागेपणी का छळाया लागले ? अर्थ  मौनांचे तुझ्या मज कळाया …

अंतरीचे बंड मी . .

वृत्त : मंजुघोषा गण : गालगागा गालगागा गालगागा     अंतरीचे बंड मी मोडून आलो . . कातडे डोळ्यांवरी ओढून आलो ! …

वाजली त्यांचीच तोंडे . .

अक्षरगणवृत्त : देवप्रिया गण : ( गालगागा x ३ ) + गालगा   वाजली त्यांचीच तोंडे , फक्त मी होतो मुका . . …

रानपण . .

मळलेल्या पाऊलवाटांचे हे स्वार्थी नजराणे ! सार्वभौम सम्राटानं नाइलाजानं स्वीकारलेलं मांडलिकत्व ! . . एक लयास गेलेलं रानपण .   – इथे …

पिंजरा

पिंजरा . . एक सुंदर लँडस्केप रानाचं . . कमालीचा जिवंतपणा ! जणू माझ्या हाती गावलेला एक सजीव वनप्रदेशच . .   …

चांदण्याचं गाणं . . .

अंगभर भगवा वणवा पांघरलेलं रान एकाएकी गंभीर झालं . ज्वाळेच्या जिभेवर जीवनदायी संदेश उमटला –   ‘ सूर्य हो . पेटता रहा . …

‘ मग तुम्ही कवी कसचे ? ‘

‘ मग तुम्ही कवी कसचे ? ‘ . . . गुजराथेमध्ये मनाची कुचंबणा होत होती. वातावरण वेगळे नि मुख्य म्हणजे भाषेची पंचाईत. …

कलहात मी फुलांच्या . .

मात्रावृत्तातील गझल वृत्त : रसना गण : गागाल गालगागा x २ ( आनंदकंद ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )   कलहात मी फुलांच्या कोमेजणार होतो …