Currently browsing

Page 3

हिर्वं नातं . .

रानाकडे बघताना , उन्हाचं स्मित हवं रानापाशी बोलताना बन्सीचं गीत हवं . .   रानासोबत खेळताना, झर्‍याचे पाय हवेत . . रानशब्द …

रानवठा . .

मुकेपणालाही इथे अर्थ असतो रानवठ्यात !   इथे , पक्ष्यांनी बोलायचंय् वार्‍यानं गुणगुणायचंय् उन्हानं हसायचंय् पाऊसधारांनी नाचायचंय् . .   आकाशानं विचारायचंय् …

रानदिवे . .

एक अजस्त्र काळं पान आकाशातून गळून पडावं , तसा सार्‍या रानावर सांजकाळोख दाटतो . .   . . रातकिड्यांच्या किर्रर्र आवाजानं रानसुद्धा …

असूया . .

हिर्व्या रानात पानांत फुलं चांदण्याची आली आभाळात पुनवेची आज कूस उजवली . .   दाटे , असूयेच्या पोटी मनी गडद अंधार शुभ्र …

पालवी . .

निष्पर्ण मन घेऊन रानात शिरलो रानाला म्हणालो , ‘ मी झडलोय उपाय सांगशील ? ‘   रान हसलं . मान डोलावून त्यानं …

इंद्रधनुष्य . .

त्या फांदीवर पिवळीजर्द पानं होती . . तशी काही हिर्वीकंच ! किरमिजी . . सोनेरी पोपटी . . शेंदरी नवी पानं चुळबुळ …

उन्हाचं रान . .

हिर्व्यागार पानथरांतून इथे , सूर्य झिरपत उतरतो . . मातीला कवडशाचं पान पान फुटत जातं आणि . .   पिवळ्याधम्मक उन्हाचंही दिवसाकाठी …

रान देऊळ देऊळ . .

रान देऊळ देऊळ जित्या खांबांवरी उभे डोंगराच्या मंदिलात हिर्व्या तुर्‍यावाणी शोभे . .   ढेकळाच्या मुठींमधे बुक्का गुलाल मावेना नाचे वारकरी वारा …

आठवण . .

निळं आभाळ हिर्व्यागर्द रानाशी बोलत होतं . .   : तुझ्या सावलीदार अंगणात चुकार गुरूं थकून भागून बसलं आहे , कास भरू …

पुन्हा कधी असाच . . .

वृत्त : प्रमाणिका गण  : लगालगा  लगालगा पुन्हा कधी असाच ये . . जरा नको . . बराच ये !   तसाच …

रानभेट . .

रानापासून मी खूप काही घेतलंय् . . — रानासारखं मोठं मन नसतं घराचंही !   जसं पेरावं तसं उगवतं रानात .   …

मन मला जागेपणी

वृत्त : प्रमाणिका गण  : गालगागा गालगा गालगागा गालगा   मन मला जागेपणी का छळाया लागले ? अर्थ  मौनांचे तुझ्या मज कळाया …

श्री. वा. न. सरदेसाई २० वर्षांचे असताना ( 1957 )केलेले काव्यात्मक भाषांतर

श्री. वा. न. सरदेसाई २० वर्षांचे असताना ,म्हणजे १९५७ साली , त्यांच्या शाळेतील श्री. शास्त्री सरांनी , सरदेसाईंना एक हिंदी काव्य दाखवले …

दु:खच कडवे व्हावे . .

सवलत घेतलेले अक्षरगणवृत्त : मातंगी लक्षण : गागागा ! गागागा   दु:खच कडवे व्हावे . . मी ते गीत म्हणावे !   …