Currently browsing

Page 25

सौ.विजया जहागीरदार ( विवेक साप्ताहिक जा.क्र.७७१ )- मुंबई- दिनांक १९८५

श्री.वा.न.सरदेसाई स.न.वि.वि. तुमची कथा दिवाळीसाठी घेतली असून दोन्ही बालकविताही छान आहेत. तुमच्या बालकविता मला आवडतात . विषय वेगळा असतो. त्याही स्वीकृत. कळावे. स्नेहशील सौ.विजया जहागीरदार -विवेक साप्ताहिक