Currently browsing author

sadfs

श्री. अविनाश सांगोळे – गझल

एकेकाळी माझे येथे नाव सारखे गाजत होते – एकेकाळी माझ्या मागे लोक सारखे लागत होते   त्या कोणाच्या बटा रेशमी गालावरती लहरत …