Currently browsing author

वा. न. सरदेसाई, Page 3

” अंगाई ते गझल – रुबाई ” समग्र वा. न. सरदेसाई पुस्तक प्रकाशनसमारंभी : डॉ.श्री. राम पंडित

” अंगाई ते गझल – रुबाई ” समग्र वा. न. सरदेसाई  ह्या पुस्तक प्रकाशन समारंभात बोलताना डॉ.श्री. राम पंडित म्हणतात :   _________ …

हिर्वे सूर्य . .

माझ्या अंगावर एक झुपकेदार झाडफांदी हलकेच कललीय्  . .   हिरवेगार रानसूर्य माझ्याभोवती झुलतायत . .   माझं मन मी आता त्यांनीच …

तुझ्या पापणीचा . .

वृत्त : वीणावती गण : लगागा x ३+ लगा (सौदामिनी ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )   तुझ्या पापणीचा इशारा नको . . मला आश्रितांचा सहारा नको !   कसे शब्द माझे करू …

एकटा . .

एकटा आलो तसा मी एकटा जाणार आहे . . फक्त माझे गीत माझ्यासोबती येणार आहे . .   मी तुम्हाला घ्या म्हणालो …

हा असा चंद्र

हा असा चंद्र अशी रात फिरायासाठी रोहिणीची पण ना सोबत रायासाठी !   मेणबत्तीस पुसा त्याग कसा असतो ते . . जाळणे जन्म  …

तिमिरात कोरले मी . .

  तिमिरात कोरले मी हे चंद्र सूर्य तारे उच्छवास श्वास माझे झाले दिगंत वारे . .   मी जागवीत जातो स्वप्नातल्या कळीला …

पुन्हा न चांदणे असे . .

वृत्त : प्रभाव गण : लगालगा लगालगा लगालगा लगा      पुन्हा न चांदणे असे पडायचे कधी . . पुन्हा न ह्रदय एवढे …

आम्ही कोल्याची पोरं

आम्ही कोल्याची पोरं पितो दर्याचं वारं .. सरा सकाली शेंदरी कुनी वाटंनं टाकला लाल मंगलोरी कौलावं कसा गुलाल फाकला पिवल्या उन्हाच्या कांडीनं …

जितता न ये . .

वृत्त : मानसहंस गण : ललगालगा x ३   जितता न ये , हरता न ये , कसले जिणे ? रण सोडुनी फिरता न ये …

कागदी तुमच्या

वृत्त   : मध्यरजनी  गण :  गालगागा गालगागा गालगागा गालगागा (व्योमगंगा प्रमाणे ) कागदी तुमच्या फुलांना महकता मकरंद आहे ! रोज हा तोंडात माझ्या ठिबकता गुलकंद …

हे दुटप्पी वागणे बरे नाही . .

वृत्त : दिंडी गण : एकूण मात्रा १९ ( ९ + १० ) .मात्रांची रचना   हे दुटप्पी वागणे बरे नाही . . फुंकरीने जाळ्णे बरे नाही !   तू दिले नाहीसही जरी …

त्याला म्हणतात . .

टुणकन् नाकतोडया उडी मारतो आपला अंदाज साफ चुकतो मग आपण चोळतो गाल त्याला म्हणतात . . स्पिन बॉल   आधाशी कावळा कर्कश …

बाबा पुस्तक वाचतात

बाबा पुस्तक वाचतात त्याची कोण गंमत त्यांच्याजवळ जायची नाही बाई हिंमत . .   इतका जाड चष्मा एवढे मोट्ठे डोळे वाचताना त्यांची …

आज नव्यानं लाजते . . . text

आज नव्यानं लाजते . . .

काळजाची धडधड कोणी चोरून ऐकते सोळा वरसांत यंदा आज नव्यानं लाजते . .   आलं लावणीचं दीस झाला चिखलमाखल शेतामधे विरघळे लाल …

गोड ओझरते तसे स्मित

वृत्त : विबुधप्रिया गण : गालगा ललगालगा गालगा ललगालगा गालगा ललगालगा   गोड ओझरते तसे स्मित सांडुनी बघतेस का ? शिंपल्यावर चांदणे , मज …