Currently browsing author

वा. न. सरदेसाई

मन मला जागेपणी

वृत्त : प्रमाणिका गण  : गालगागा गालगा गालगागा गालगा   मन मला जागेपणी का छळाया लागले ? अर्थ  मौनांचे तुझ्या मज कळाया …

कैद मी तुझ्या मनात आहे . .

वृत्त : मयूरसारिणी गण : गालगालगा लगालगागा . (किंवा , ‘ भृंगावर्त ‘ मोडणी गालगाल गालगाल गा s गा ) ( छंदोरचना पान क्र. १४७ आणि १८० अनुक्रमे )   कैद मी …

पुशीत आसवे जशी . .

वृत्त : कलिंदनंदिनी गण : लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा   पुशीत आसवे जशी हसायची खरी मजा नसूनही जगात ह्या , असायची खरी …

अंतरीचे बंड मी . .

वृत्त : मंजुघोषा गण : गालगागा गालगागा गालगागा     अंतरीचे बंड मी मोडून आलो . . कातडे डोळ्यांवरी ओढून आलो ! …

रानझरा . .

एक रानझरा एकटाच वाहणारा . . थोडा सरळ थोडा वाकडा . .   . . कुठे वळसा घालून कातळखंडाला वाट चुकल्यासारखा   …

चांदण्याचं गाणं . . .

अंगभर भगवा वणवा पांघरलेलं रान एकाएकी गंभीर झालं . ज्वाळेच्या जिभेवर जीवनदायी संदेश उमटला –   ‘ सूर्य हो . पेटता रहा . …

फक्त खोट्यालाच . . .

वृत्त : मंजुघोषा गण  : गालगागा गालगागा गालगागा   फक्त खोट्यालाच झाला त्रास माझा अन् जगाने टाळला सहवास माझा !   वेळच्या …

पिंजरा

पिंजरा . . एक सुंदर लँडस्केप रानाचं . . कमालीचा जिवंतपणा ! जणू माझ्या हाती गावलेला एक सजीव वनप्रदेशच . .   …

चिऊ . .

इवली वाडी . . रानझाडी . . रानझाडीत सुरेख माझं घर कौलारू . . मंगलोरी पंखांच !   – – लहानपण पाखरागत …

कागदाच्याही फुलांना . . .

वृत्त :मध्यरजनी   कागदाच्याही फुलांना मिही म्हणतो गंध आहे काय करता ? ह्या जगाशी रोजचा संबंध आहे !…   मरतिके होऊन येती …

होतो अबोल तेव्हा . .

मात्रावृत्त : रसना लगावली : गागाल गालगागा गागाल गालगागा ( आनंदकंद ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )   होतो अबोल तेव्हा भलताच थोर झालो ‘ …

वाकण्यापेक्षा मला. .

व्रुत्त :मध्यरजनी लगावली  : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा+ . ( + म्हणजे हमखास गुरू )   वाकण्यापेक्षा मला , मी मोडणे मंजुर …

का सुखासुखी झुरू . .

वृत्त : सुकामिनी द्विरावृत्ता गण : गालगाल गालगा गालगाल गालगा   का सुखासुखी झुरू लागतात माणसे ? संकटांतही कशी हासतात माणसे ! …