होतीच कुठे मरावया काल उसंत ?

गण – गागाल लगालगा लगागाल लगाल 

 

होतीच कुठे मरावया काल उसंत ?
ही रोज मला छळायची एकच खंत
इच्छा न जगायची जिथे आज मलाच ,
तेथे मज सारखेच हेमंत वसंत !

 

प्रतिक्रिया टाका