हीच चर्चा आजही . .

वृत्त : मंजुघोषा
गण : गालगागा गालगागा गालगागा
( एका गुरुवर्णाऐवजी दोन लघुवर्ण ही सवलत घेतलेले अक्षरगणवृत्त )

 

हीच चर्चा आजही सर्वत्र होते . .
दु:ख का भेटीत माझ्या मित्र होते !

 

वास मी घेऊन चुंबत वाचले , ते
दोन पायांच्या फुलाचे पत्र होते !

 

मरण का यावे तुझ्या त्या अमृताने ?
क्षण पितानाचे म्हणे , अपवित्र होते !

 

पावलांना माझिया देऊन डोळे ,
दाट अंधारी उभे नक्षत्र होते !

 

पाहिले ,फसव्या तुझ्या रेखांतुनी मी . .
रंग तू भरता कुणाचे चित्र होते .

 

भाग्यशालीने असे उघडे पडावे . .
फाटले जे , ते नभाचे छत्र होते !

 

.

प्रतिक्रिया टाका