हीच चर्चा आजही सर्वत्र होते

हीच चर्चा आजही सर्वत्र होते . .
दु:ख का भेटीत माझ्या मित्र होते !

भाग्यशालीने असे उघडे पडावे . .
फाटले जे , ते नभाचे छत्र होते !

प्रतिक्रिया टाका