हिरव्या रंगावर

हिरव्या रंगावर लालशेंदरी ठिपके
झाडीमधून डोकावणारे
कौलारू घरांचे झुबके .

प्रतिक्रिया टाका