हा असा चंद्र

हा असा चंद्र अशी रात फिरायासाठी

रोहिणीची पण ना सोबत रायासाठी !

 

मेणबत्तीस पुसा त्याग कसा असतो ते . .

जाळणे जन्म  ‘ उभा ‘ तिमिर सरायासाठी !

 

धर्म माझा उशिरानेच कळाला त्यांना . .

लोक नेतात अता राख पुरायासाठी !

 

श्री. वा. न. सरदेसाई

 

तरहीसाठी घेतलेल्या श्री सुरेश भट ह्यांच्या गझलेचा मतला :

हा असा चंद्र अशी रात फिरायासाठी

तूच नाहीस इथे हात धरायासाठी !

 

 

 

 

 

 

हा असा चंद्र

 

श्री. वा . न्. सरदेसाई

प्रतिक्रिया टाका