हळव्या गतस्मृतींचे

हळव्या गतस्मृतींचे मी बांधलेत वाडे

बाहेरच्या जगांनो लावून घ्या कवाडे . . !

स्वार्थास मी कधीही नाही सलाम केला

म्हणुनी हयातभरचे माझे मुके पवाडे . .

 

प्रतिक्रिया टाका