हजरत इल्लाम सहर इष्क आबादी ह्यांची रुबाईवृत्ते .

हजरत इल्लाम सहर इष्क आबादी  ह्यांची रुबाईवृत्ते .

 
वृत्त क्र. ____________लगावली__________________ __________ शिर्षक__________________________  व्हिडिओ
०१. तू सोड मनातली
०२. गागाल  लगालगा लगालगा लगाल
०३. गागाल लगागाल लगालगा लगा
०४. गागाल लगागाल लगालगा लगाल
०५. गागाल लगागागा गालगा लगा
०६. गागाल लगागागा गालगा लगाल माझे घर नसता कोठे उरली  आहे
०७. गागागा गालगा लगालगा लगा माझ्यामागून रंग , माझ्या दु:खांस  आहे
०८. गागागा गालगा लगालगा लगाल पाने शिशिरातली  आहे
०९. गागागा गागाल लगालगा लगा
१०. गागागा गागाल लगालगा लगाल
११. गागागा गागागा गालगा लगा संतांचे , पुष्पांचे सारखे  आहे
१२. गागागा गागागा गागागा लगाल बसलेला वाटे  आहे

 

प्रतिक्रिया टाका