सौ.विजया जहागीरदार ( विवेक साप्ताहिक जा.क्र.७७१ )- मुंबई- दिनांक १९८५

श्री.वा.न.सरदेसाई स.न.वि.वि.

तुमची कथा दिवाळीसाठी घेतली असून दोन्ही बालकविताही

छान आहेत. तुमच्या बालकविता मला आवडतात .

विषय वेगळा असतो. त्याही स्वीकृत. कळावे.

स्नेहशील

सौ.विजया जहागीरदार -विवेक साप्ताहिक

प्रतिक्रिया टाका