सवयीमुळे तर

वृत्तवल्लभा

गण : गागालगा   गागालगा गागालगा गागालगा ( मंदाकिनी ह्या अक्षरगण वृत्ताप्रमाणे )

हजल :

 

सवयीमुळे तर , हृदयही चोरायला मज येतसे . .
आता न मागे राहती घाईत बोटांचे ठसे  !

 

डोक्यावरी ना शिंग की, मागे न ह्यांच्या शेपटी
अरसिक असे केवळ पशू . .  सांगायला ही माणसे .

 

वाढे जरी शुक्लेंदुवत् ही लोकशाही आमची ,
ही सूज गालांवर हिच्या की , हे निरोगी बाळसे ?

 

लक्ष्मी कशी  चंचल . .  तुला वाक्यात एका सांगतो ,
: हाती जसे धरताक्षणी निसटून जाती कवडसे !

 

ते राजनीतीवर पुन्हा गंभीर बोलू लागता ,
आले मला  इतके हसू की, जाहले त्यांचे हसे !

.

प्रतिक्रिया टाका