समोरचे न सैन्य मोजणार मी

अक्षरगणवृत्त : विभावरी
गण : लगालगा लगालगा लगालगा
छंदोरचना पृष्ठ क्र. १७७

 

समोरचे न सैन्य मोजणार मी
लढावयास एकटा तयार मी !

 

कशास शोधशी मला इथे – तिथे ?
जिथे वसंत तू , तिथे बहार मी !

 

अवर्षणामुळेच ओस राहिले
कसे म्हणू सदोष हे शिवार मी ?

 

तुझेच गीत ऐकवी न छेडता ,
अशी जुनीच बाळगी सतार मी !

 

धरून ताल नाचता जरी तुम्ही –
बनून ढोल सोसतो प्रहार मी

 

.

प्रतिक्रिया टाका