श्री. सुधाकर कदम , आरणी , यवतमाळ , दिनांक २७/१०/१९९३

श्री. वा.न.सरदेसाई स.न.वि.वि.

आपली लोकमत मधील ” कोण फुंकुन गेले ” ही गझल वाचली .

मी मराठी गझलगायनाचे महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेरही शेकडो

कार्यक्रम केले आहेत . आपण आपल्या गझला गाण्याकरिता

माझ्याकडे पाठवाव्यात.

आपला

सुधाकर कदम

प्रतिक्रिया टाका