श्री. यशवंत गोडबोले , बोरिवली (प.) – दिनांक -१९७०

सप्रेम नमस्कार

तुम्ही १९७० च्या नवयुग स्पर्घेच्या दोन्ही दालनात यश मिळवण्याचा एकट्यानं विक्रम केला आहे. कवितेबद्द्ल (इंगित) गौरव करावा तेवढा थोडाच होईल. ” कलमाच रोप ” ह्या कथेनंही मनाला चटका लावला

आपला

यशवंत गोडबोले

प्रतिक्रिया टाका