श्री. मोहिते सुभाषधर्मा , तामसवाडी , ता. पारोळा , दिनांक १०/०४/१९९२

कविवर्य सरदेसाईह्यांना सप्रम नमस्कार

लोकमतमधील रंगमैफलीचा ह्या सदरातील

” नव्याने लाजते ” खूप आवडली .

आपला

मोहिते सुभाषधर्मा

प्रतिक्रिया टाका