श्री.भालचंद्र पाठक – ( M.A.,M.Ed.) – बेटावद ता.शिंदखेडे -दिनांक

सन्मित्रप्रवर श्री. वा.न.सप्रेम नमस्कार वि.वि.

नुकतंच तुम्ही सादर केलेलं ‘ पानवलकर’ सरांचे व्यक्तिचित्रण

तुमच्याच मुखातून ऐकलं . लेखन सरस की निवेदन ? असा

संभ्रम पडावा इतकं सुंदर . भाषा सरळ , अनलंकृत आणि

विशेष म्हणजे विलक्षण  ओघवती. फारच सुंदर . ऐकतांना

क्वचित कुठे  प. लं चे  ‘रावसाहेब ‘ डोकावतात असं वाटून

गेलं अतिशय परिणामकारक वाणी-लेखणीचा मास्टरपीस

ऐकल्याच समाधान वाटल .

मागील  श्रुंखला नभोनाटयातलं लेखन कौशल्य  अप्रतीम .

ती idea खूप  नवीन होती . आकाशवाणी काहीवेळा मोठ्या

हिमतीनं चांगले कार्यक्रम सादर करतांना दिसते.

पुनश्च अभिनंदन !

आपला

भालचंद्र पाठक

प्रतिक्रिया टाका