श्री. प्र.भा.पाठक – धुळे – दिनांक १३/०८/१९८५

श्री.रा.रा.सरदेसाई साहेब यांस

तुम्ही लिहिलेले नभोनाट्य “तू जरा उशिरानेच मावळलास “

जळगाव आकाशवाणीवर ऐकले . एकदम मस्त होते.

त्यानंतर रविवारच्या लोकसत्तामथील तुमचे छोट्यांसाठीचे

 पाउसगाणेही वाचायला मिळाले. तेही छान होते. परवा 

रविवारच्या  महराष्ट्रटाईम्स मथे ” सत्तावीस वजा नऊ “

 हा लेख वाचला. खूप आवडला. त्यातील यमके ,प्रास

वगैरे मस्त जमले आहे. हल्लीच्या पद्यतही नुसते

गद्यच असते, पद्य ओषधालाही नसते. याउलट

तुमचा गद्यलेख मात्र पद्यमय होता , काव्यमय होता.

आपला

प्र.भा.पाठक

प्रतिक्रिया टाका