श्री. प्रभाकर बागडे – धुळे – दिनांक २८.१२.१९९२

महोदय ,

दैनिक लोकमत ता. २६/०७/१९९२ ” रंगमैफल ‘ ह्या सदरातील

आपली कविता ” चंद्र रात्रीला जरा देऊन जा ” फारच आवडली .

आपला

प्रभाकर बागडे

प्रतिक्रिया टाका