श्री. प्रदीपकुमार अंचरवाडकर , बुलढाणा , दिनांक २३/०८/१९८६

वा.न.सरदेसाईजी सन्हेह नमस्कार

आपली  गझल लोकमत मध्ये खूप दिवसांपूर्वी

“आता हवे मलाही आयुष्य नकाराचे

स्वप्नात तू दिलेले होकार पुरे झाले  ”

वाचली. अन मला वाटते की ” आघात ” ह्या क्रमिक

नभोनाट्याचा पहिला भाग आपण लिहिला होता.

अभिप्राय AIR  जळगावला फाठविला होता.

गझल बद्दल अभिनंदन.

आपला

प्रदीपकुमार अंचरवाडकर

 

प्रतिक्रिया टाका