श्री. प्रकाश तांबटकर -खिरोदा , जळगाव -दिनांक ०६/१२/१९८५

प्रिय श्री. सरदेसाई यांना ,

आपली ‘ रुते आपुल्या पायी काटाखडा , कुणाला कशाला कळू  दयायचे  ‘

वा ! आवडली.

आपला

प्रकाश तांबटकर

प्रतिक्रिया टाका