श्री.देवरे दगा दोधू , मु.पो.म्हसदी , ता.साक्री , जि.धुळे – दिनांक २८/०७/२०१२

श्री.वा.न.सरदेसाई यांना , देवरेदगाचा सप्रेम नमस्कार

पत्रास कारण  की मी लोकमत पेपरातील ‘साहित्यजत्रा ‘ या

पुरवणीतील ‘ चंद्र रात्रीला जरा देऊन जा ‘ही कविता वाचली व

ती मला खूप आवडली . मलासुद्धा तुमच्यासारखी कविता

लिहावी असे वाटते.

आपला

देवरे दगा दोधू

प्रतिक्रिया टाका