श्री. ए.बी.लोहारसर – नाशिक – दिनांक ०३/०९/१९९०

श्री.सरदेसाई , नमस्कार

बर्याच काळानंतर आपले मत्र पाहून तुला आश्चर्य

वाटत असेल पण मला सतत आठवण येते.

परवा दिनांक ०१/०९/१९९० रोजी शनिवारी दुपारी

दूरदर्शनवरील  ‘काव्यकुंज ‘ कार्यक्रमात तुझा

सहभाग पाहून खूप आनंद झाला. जुन्या स्मृती

चाळवल्या गेल्या.

खरोखरच तुझ्या दोन्ही गझला व कविता अप्रतिमच

होत्या आणि तुझे सादरीकरणही कार्यक्रमातलील

सर्वात उजवे सादरीकरण होते. यासाठी ,

तुझे खूपखूप अभिनंदन ! सर्वच क्षेत्रातील तुझे

यश पाहून माझा मित्र म्हणून मला खूप अभिमान

वाटतो.  परत एकदा अभिनंदन !

तुझाच

ए.बी.लोहार

प्रतिक्रिया टाका