श्री. एस.ए. बडगुजर , उल्हासनगर – दिनांक २५/१०/१९८६

आदरणीय वा.न.सरदेसाई  सप्रेम नमस्कार

आपली दि. २८/०९/१९९६ च्या रविवारच्या अंकातील

” डोह ” ही गझल मला खूप आवडली.

आपला

एस.ए. बडगुजर

 

प्रतिक्रिया टाका