श्रावणाची जादू

चल , श्रावणाची जादू
खुल्या निसर्गात बघू
तिथे म्हणे, जोडीदार
होती मैना आणि राघू  !

 

जसे झाकाया असते
जादुगाराचे फडके
तसे जांभळ्या दरीत
गूढ पांढुरके  धुके  !

 

लता-वेलींचा मेळावा
गवताच्या पायघड्या
सुरू फुलपाखरांच्या
फुलांभोवती फुगड्या !

 

शेत शेत होते पाटी
राबताना बैलजोडी
रोपे भाताची काढती
वर हिर्वी बाराखडी !

 

कसा दिसे धबधबा
कोसळता कपारीत
जणू उभ्यानं धावते
नदी सोडूनिया रीत !

 

कुठे ओळीत पाखरे
देती सरीला सलामी
दाट झाडीत झडती
रानगीतांच्या तालमी !

 

सोन्याचांदीचा चालतो
ऊन-पावसाचा खेळ
सात रंगांचा क्षितिजी
झुले अधांतरी पूल !

 

तिथे बांधावे लागते
घट्ट मिठीत घरटे
रहायचे कसे . . सांगू
दोन असून एकटे !

 

 

प्रतिक्रिया टाका