विसरा आता आठवणींनो खास निमंत्रण . .

सवलत घेतलेले अक्षरगणवृत्त : कल्याण
गण : गागागागा गागागागा गागागागा
छंदोरचना पृष्ठ क्र. १५८

 

विसरा आता आठवणींनो , खास निमंत्रण . .
माझ्या दारवर केव्हाचे सुकले तोरण !

 

लालचुटुक हे ओठ जरी धरतात अबोला ,
पोपटपंची छानच करते हिरवे काकण !

 

चित्रामधला श्रावणही असताना ओला ,
माझ्या दारी का पारोसा येतो श्रावण ?

 

तुमच्या बागा फुलती . . त्याही आडोशाला !
माझ्या बागेला गंधांचे असते कुंपण !

 

घरभेद्यांनो , मी हरलो घरचीच लढाई . .
युद्धासाठी आहे अजुनी मुक्त रणांगण !

 

मरण्याची ती वेळ किती सोयीची होती . .
जगण्याच्या नादातच हुकले सोनेरी क्षण !

.

प्रतिक्रिया टाका