विश्वास केवढा हा

मात्रावृत्त : रसना

 

विश्वास केवढा हा टाकून बैसलो मी !
त्यांचा सुरा जिव्हारी खोवून बैसलो मी !!

 

तेव्हा कसे दिसावे मज रंग अंतरीचे ?
रंगीत मुखवट्यांना भाळून बैसलो मी .

 

अंधार मूक पाही तोंडाकडे कधीचा . .
कोठून ऐन वेळी तेवून बैसलो मी ?

 

आकाश काय खोटे बोलायचेच नाही ?
पत्थर उगा उरी का ठेवून बैसलो मी ?

 

घर बांधण्यात माझी अर्धी शिकस्त झाली . .
घर सांधण्यात अर्धा मोडून बैसलो मी !

 

.

प्रतिक्रिया टाका