वार्‍यास कोणी पकडून घ्यायचे

अक्षरगणवृत्त : इंद्रवंशा
गण : गागालगागा ललगालगालगा ( यति पादांती )
छंदोरचना पृष्ठ क्र. ११२

वार्‍यास कोणी पकडून घ्यायचे ?
त्यांनी मलाही समजून घ्यायचे !

आहे जरी गैर इथे बरेचसे ,
तू जे बरे ते निवडून घ्यायचे .

ह्या चोरवाटा बुजवायच्या कुणी ?
की , कायद्यांनी बदलून घ्यायचे ?

देता लढा प्राणपणे समोरचा ,
थोडे स्वतःला हरवून घ्यायचे .

सूर्योदयाची बघतेस वाट का ?
आले मनी की , उमलून घ्यायचे !

—————————————-

लेखन दिनांक २४.०९.२००४

प्रतिक्रिया टाका