वाटे , सहवासात फुलावे कायम

सूट घेतलेले अक्षरगणवृत्त : पद्मावर्त
लक्षणे : गागागागा गागागागा गागा

 

वाटे , सहवासात फुलावे कायम . .
भटका कोण ऋतू धरतो इतका दम ?

 

घुमतील तुझ्या आगेमागे लाखो . .
पण , साथीला कोण मिळे माझ्यासम ?

 

नक्षीदार तुझ्या बर्चीने केला
हृदयावर हा वार किती हृदयंगम !

 

तुमचे शाप कसे यावे ऐकाया ?
ऐका , हे माझ्या विजयाचे पडघम !

 

हे कुठले जुळलेले अभिनव रस्ते ?
हा सुकलेल्या दोन नद्यांचा संगम !

प्रतिक्रिया टाका