वाजली त्यांचीच तोंडे . .

अक्षरगणवृत्त : देवप्रिया
गण : ( गालगागा x ३ ) + गालगा

 

वाजली त्यांचीच तोंडे , फक्त मी होतो मुका . .
शांत माझ्या राहण्याने गाजल्या माझ्या चुका !

 

तू नको ह्यांना विचारू प्रश्न वेड्यासारखे . .
कोठला रे , ह्या फुलांचा गाव . . भाषा . . तालुका ?

 

स्वागतम् ! माझ्या घराचे दार आहे ठेंगणे . .
आत येताना नभांनो , थोडके खाली झुका !

 

आसवे माझी पुसाया तू अता येऊ नको . .
शेवटी हा एक अश्रू राहिला . . तोही सुका .

 

थोर निष्ठावंत वैरी पाहिले प्रत्यक्ष मी ,
माझिया प्रेतावरीही रोखताना बंदुका !

 

प्रतिक्रिया टाका