लागलो तुझ्यामुळे किनार्‍यावर

गण – गालगा लगालगा लगागाल लगा

लागलो तुझ्यामुळे किनार्‍यावर मी . .
नित्य हालतो तुझ्या इशार्‍यावर मी ,
तूच बांधलेस काय तळव्यांस फुले . .
चालता असा कधी निखार्‍यावर मी  ?

 

प्रतिक्रिया टाका