लपवून ठेवण्याचा माझा स्वभाव नाही

मात्रावृत्त : रसना
लक्षणे :गा गालगाल गा+  , गा गालगाल गा+ ( + =निश्चित  गुरू )

 

लपवून ठेवण्याचा माझा स्वभाव नाही
उघडून दावण्याचा ‘ हा ‘ मात्र घाव नाही

 

स्तुतीपाठकांत मजला कोठेच वाव नाही
पढवून बोलण्याचा माझा स्वभाव नाही !

 

मोहांस खास असते त्यांच्या सदैव तेजी
माझा सुवर्णचाफा , त्याला उठाव नाही !

 

ह्या पालखांस खांदे आहेत नास्तिकांचे
आतील देवतांचा आता निभाव नाही !

 

परक्यांस धार्जिणा का हा आज गाव माझा ?
माझे कुण्या घराला ठाऊक नाव नाही !

 

श्रीमंत माणसांच्या श्रीमंत यातनाही . .
ज्यांची गरीब दु:खे , त्यांना दुखाव नाही !

 

कोर्‍या वसाहतींनी अपुल्या स्मृतीच पुसल्या
येथे न नीलकमळे . . अन् तो तलाव नाही !

 

.

प्रतिक्रिया टाका