Currently browsing category

हजरत इल्लामप्रणीत

माझे घर नसता

गण -गागाल लगागागा गालगा लगाल   माझे घर नसता , मी राहतो खुशाल . . ठेचाळत अनवाणी चालतो खुशाल ! घेऊन जरी फिरतो वेदना उरात, बाहेर …

बसलेला वाटे मी

गण – गागागा गागागा गालगा लगाल   बसलेला वाटे मी एकटा लिहीत . . साथीला पण , असते अंतरात गीत ! शब्दांतुन सुखदु:खे मी चितारताच जग बनते …

पाने शिशिरातली

गण – गागागा गालगा लगालगा लगाल   पाने शिशिरातली पडायची गळून . . . वनराई टाकते जुनेर उतरवून स्वागत करण्यास वस्त्र नेसुनी नवीन, हसत वसंतासमोर जायचे म्हणून …

माझ्यामागून रंग

गण – गागागा गलगा लगालगा लगा   माझ्यामागून रंग लावण्या चला . . घ्या हसरा , जवळ एक कुंचला भला ! दुनियेच्या ह्या उदास चेहर्‍यावरी फासत जा …