Currently browsing category

डॉ.जार इल्लाम-संशोधित

मी इथेच माझे घर

गण – गालगा लगागाल लगालगा लगाल मी इथेच माझे घर बांधले उन्हात. . तू रहा,  कुठेही घ्ररटयास चांदण्यात ! चांदणे उन्हाच्या नसतेच सावलीस . . प्रीतही कसाला …

लागलो तुझ्यामुळे किनार्‍यावर

गण – गालगा लगालगा लगागाल लगा लागलो तुझ्यामुळे किनार्‍यावर मी . . नित्य हालतो तुझ्या इशार्‍यावर मी , तूच बांधलेस काय तळव्यांस फुले . . चालता असा …

थबकता जरासा वळणावर अजुनी

गण – गालगा लगागाल लगागाल लगा थबकता जरासा वळणावर अजुनी भेटण्यास येते आठवण जुनी ! डोंगरात . . शेतावर . . राईत कथी सांगते मला ती गुपिते कुजबुजुनी …

जीवनातला शेवटचा आज

गण – गालगा लगागाल लगागाल लगाल जीवनातला शेवटचा आज प्रवास . . राहिली न आता परतीची मज आस ! मी तयार आहे न तयारी करताच , घेतली …

उग्रशा फुलांपाशी मकरंद कसा ?

गण – गालगा लगागागा गागागा गा उग्रशा फुलांपाशी मकरंद कसा ? आसवांकडे हा ब्रह्मानंद कसा ? आढळे विरोधाभासच ह्या जगती . . विद्ध बासरीस सुरांचा छंद कसा …

मी न एकदाही

गण – गालगा लगागाल लगागागा गाल मी न एकदाही हरलो माझा डाव झुंजलो , तरीही पडला नाही घाव ! जाहले न ते ह्या घडणारच युद्धात जीत होय …