रुजू जरी दिलेस तू . . . फुलायचेच राहिले

रुजू जरी दिलेस तू . . . फुलायचेच राहिले
उन्हास श्रावणातल्या भिजायचेच राहिले !

नव्या घरात येउनी कितीक काळ लोटला . . .
जुन्या घरील नाव ते , पुसायचेच राहिले !

प्रतिक्रिया टाका