रडत मी होतो जरी

वृत्त : मेनका

गण : गालगागा  x २ + गालगा

 

रडत मी होतो जरी हसलो तरी
विझत मी गेलो जरी जळलो तरी !

 

ना कुणी वळला ऋतू माझ्याकडे
वाळवंटी एकटा फुललो तरी .

 

बिघडले तुमचे कुठे माझ्याविना ?
मजकडे पाहू नका दिसलो तरी !

 

लाव , मज प्याल्यातुनी ओठी तुझ्या
जाणवू दे , थेंब मी असलो तरी .

 

ह्या कुठे सरशीत आहे जीतही ?
शरण ते येतील मी हरलो तरी !

 

पालवे मीही कधी सोन्यातुनी
आपटा साधासुधा असलो तरी !

 

सादही घाला कधी दुरूनी मला . .
क्षितिज ओ देईल मी नसलो तरी !

 

.

प्रतिक्रिया टाका