रंगवा मैफल तुम्ही . .

मात्रावृत्त : मध्यरजनी
लक्षणे: गालगागा गालगागा गालगागा गालगा+ .

+ म्हणजे निश्चित गुरू .

 

रंगवा मैफल तुम्ही . . मी तोवरी झिंगून येतो . .
रंजल्या वस्तीत माझे गीत मी गाऊन येतो !

 

त्या तुझ्या , मजला स्मृती ना विसरता आल्या कधीही . .
रोज मी वाळूत घरटे नवनवे बांधून येतो !

 

गाव हा माझा असा का राहिला मागासलेला ?
त्या पुढार्‍यांच्या घरांना दृष्ट मी लावून येतो .

 

जन्मल्यापासून ज्यांनी सूर्य आहे ऐकलेला ,
पापण्यांच्या आत त्यांच्या मी दिवा लावून येतो !

 

थांब पांथस्था , तुझे ना ह्यापुढे चुकणार रस्ते . .
त्या ध्रुवालाही दिशा मी एकदा दावून येतो !

 

प्रतिक्रिया टाका