मोठी जपली मी स्वप्ने आयुष्यात . .

गण – गागाल लगागागा गागागा गाल

 

मोठी  जपली मी स्वप्ने आयुष्यात . .
का एकतरी ना यावे प्रत्यक्षात ?
होतेच कुठे हे आम्हाला माहीत  ?
—  हातात धरीना कोणी झंझावात !

प्रतिक्रिया टाका