मी फूल खुडलं

मी फूल खुडलं
त्याआधी त्याला
डोळे भरून पाहिलं .

प्रतिक्रिया टाका