मी तुला माळण्या फूल न्यावे . .

वृत्त : भामिनी
गण : गालगा गालगा गालगा गा

 

मी तुला माळण्या फूल न्यावे . .
माळता मीच ते फूल व्हावे

 

ऐकवावे नवे शब्द माझे
अन् तुझ्या गीत ओठांत यावे .

 

वेल भासे मला वाळलेली . .
मी कवेने पुन्हा माप घ्यावे !

 

हे कसे काय रात्रीस सांगू ?
की, तिने घेत जावे विसावे .

 

डोळियांचे निळेशार पाणी
मी तळ्यांच्या तळाशी बुडावे .

 

वाटते की, तुझे स्पर्श गोरे
मोरपंखात ठेवून द्यावे !

प्रतिक्रिया टाका