मी जुनी टाकून आलो

 

मी जुनी टाकून आलो कात माझी

जीवनाची ही नवी सुरवात माझी !

 

लोक अपुली काळजी जपती सुखाने . .

मज हसु फुटता मजा बघतात माझी

 

चांदण्याने भाजतो का हात माझा ?

भर दुपारी वाट चुकली रात माझी !

 

प्रेम मी केले इशार्‍यावर कुणाच्या

अन् कुणापुढती सुरू रुजवात माझी .

 

सांत्वने अजुनी तुझी मिळता , समजले . .

जखम  ‘ ती ‘ झाली किती विख्यात माझी .

 

चित्र की चौकट अधिक सुंदर ,  कळेना

मेहुणी होती उभी दारात माझी !

 

हातवार्‍र्‍यार नको जाऊस त्यांच्या

ती फुले असतील कवने गात माझी !

 

जाहले जेव्हा दिसेनासे दिशाना . .

भिजविली रक्तामधे फुलवात माझी !

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया टाका