मी चित्रकार आगळा ..

चित्रकलेतुन करी साजरा रंगांचा सोहळा
मी चित्रकार आगळा ..

 

जमवियले मी मातीचे कण
उजेड वारा नभात हिंडुन
चिरंजीव रंगांसाठी मी
पाउसही वेचला . .

 

कोषांतच फुलपाखरे नवी
मिटलेली मी कळी रंगवी
बीजाचे अंतरंग झालो
चितारून मोकळा . .

 

मुक्त खेळतो रंगसप्तमी
रंग तरीही झाला न कमी
चराचरावर फिरतो माझा
अहोरात्र कुंचला . .

 

तरंगणारे . . उडते . . झुलते
रंग दिले मी कुणा बदलते
परि, न माणसाच्याच मनाचा
रंग साधला मला . .

 

 

प्रतिक्रिया टाका