मी इथेच माझे घर

गण – गालगा लगागाल लगालगा लगाल

मी इथेच माझे घर बांधले उन्हात. .
तू रहा,  कुठेही घ्ररटयास चांदण्यात !
चांदणे उन्हाच्या नसतेच सावलीस . .
प्रीतही कसाला विरहात लावतात !

 

प्रतिक्रिया टाका