मासा सांगे आमुचे

मासा सांगे आमुचे , रत्नाकर कुळ थोर . .
शीत टिपाया पण फिरे , घेउनि अपुले पोर !

प्रतिक्रिया टाका