माती धरते तापता

दोहा प्रकार :  मंडुक

माती धरते तापता, पर्जन्याची आस . .
फुकट न त्रुष्णा भागवी . . देई गंध जगास !

प्रतिक्रिया टाका