‘ माझे -माझे ‘ सारे राही दुनियेत . .

गण -गागागा गागागा गागाल लगाल

 

‘ माझे -माझे ‘ सारे राही दुनियेत . .
जाताना काही नाही सोबत येत
जन्मीची आहे ‘ माया ‘ माणुसकीत
साची संपत्ती आहे भूतदयेत !

प्रतिक्रिया टाका