मशिदीतही नसे मी

मशिदीतही नसे मी , किंवा मठीत नाही

चित्रातल्याप्रमाणे मी चोकटीत नाही

नवसास पावतो मी हे तेवढेच खोटे

तुमचे नशीब काही माझ्या मुठीत नाही !

प्रतिक्रिया टाका