मला सायकल येते . .

आता मला सायकल
चालवायला येते
वाट्टेल तिथनं
वळवायला येते  –

 

तुलासुद्धा बघ ,
घेईन डबलसीट
मी सांगेन तस्सं
बसायचं नीट –

 

कधीमधी धुप्पकन्
पडायला होतं
लागलं तरी लगेच
रडायचं नसतं –

 

” त्यात काय मोट्टंसं ”
असं नुसतं म्हणायचं
हळूहळू उठलास की ,
बंद होतं कण्हायचं  –

 

– आईला ह्यातलं काही
सांगायचं नाही
घर जवळ आलं की,
लंगडायचं नाही !

 

 

प्रतिक्रिया टाका